Projekti

Drukāt >

Daži lielākie realizētie projekti: 

Projekta nosaukums  „Biofotonikas pētījumu grupa”
Vadošais partnerisLatvijas Universitāte
Īss aprakstsKardiovaskulārā monitoringa un diagnostikas ierīču prototipu (fotoplezmiogrāfijas uzpirksteņa Blootooth bezvadu biosignālu pārraides maketierīces, bezkontakta kardiovaskulārā monitoringa maketierīce, maģistrālo artēriju veselības stāvokļa diagnostikas materierīces un PPG sensoru tīkla matricas maketierīces) izmēģināšana un monitorings ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta „Biofotonikas pētījumu grupa” ietvaros.
  
Projekta nosaukums „Jaunas optiskās tehnoloģijas kompleksai ādas bezkontakta diagnostikai”
Vadošais partnerisLatvijas Universitāte
Īss aprakstsĀdas diagnostikas kameras konstruktīvo risinājumu izstrāde, kas saistīti ar pacientu klīnisko datu bezvadu pārraidi un drošu uzglabāšanu; prototipa ierīces eksperimentālas pārbaudes laboratorijas un klīniskos apstākļos; rekomendāciju un tehnisko specifikāciju izstrāde diagnostiskās kameras sērijveida ražošanas uzsākšanai.
  
Projekta nosaukums The „Chain of Trust” project
Vadošais partnerisEuropean Patients’ Forum
Standing Committee of European Doctors
The Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine
Īss aprakstsDalība gala lietotāja interešu grupā, kas pārstāv veselības aprūpes vadītāju viedokli projektā.
http://www.eu-patient.eu/whatwedo/Projects/Chain-of-Trust/  
  
Projekta nosaukums „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-mentoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību”
Vadošais partnerisSouth Ostrobothnia Health Care District, Seinäjoki, Finland
Īss aprakstsProjekta pilotprojektā iesaistīto ģimenes ārstu nodrošināšana ar tele-konsultācijām endokrinoloģijā un dermatoloģijā.
www.primcareit.net